СТИПЕНДИЯ от АГОРА СОФИЯ (пролетен и летен семестър 2016)

ОПИСАНИЕ
Стипендия за нуждаещ се от финансова помощ млад курсист на АГОРА СОФИЯ, отличил се както с постижения в учението, така и с лични качества.
УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. Курсисти, започнали обучението си като Начинаещи 1-1, и курсистите от детския курс на същото ниво в АГОРА СОФИЯ през пролетния (април-юни) или летния (юли-септември) семестър.
2. Курсисти, които завършат всичките ни курсове за Начинаещи (по системите „Minna no Nihongo” или “Genki”) или Детския курс на същото ниво и курсовете за Средно напреднали, без да почиват или пропускат семестър, придобивайки задълбочени знания, покрили изпита N1 на JLPT и също така одобрени от школата като достойни за въпросната стипендия.
3. Периодът между постъпването в школата и покриването на N1 да е в рамките на 4 години, а курсистът да не е на повече от 25 години към момента на взимане на въпросния изпит.
4. Курсисти, които могат да докажат, че до получаване на стипендията ни не са ходили в Япония нито веднъж.
СТОЙНОСТ
10 000 лева
ЗАБЕЛЕЖКА: Школата осигурява единствено стипендията, без всякакви други облаги или задължения. Оползотворяването на стипендията и отговорността, свързана с нея, зависи изцяло от стипендианта или съответно от неговия настойник.

Начало