За нас

На 1.03.2009 г. АГОРА СОФИЯ стартира като юридическо лице, което развива различни дейности, плод на съвместна работа на българи и японци.

Наименованието „АГОРА“ идва от древногръцката дума агора, означаваща площад. Избрахме тази дума, защото нашата цел е да бъдем пространство, през което преминават и където се събират най-различни хора, прекосявайки националност, език, култура.

Основната ни дейност са курсовете по ЯПОНСКИ ЕЗИК И КУЛТУРА, както и издаване на свързана с това литература.

АГОРА СОФИЯ е спонсор на  Agora Sofia日本語辞典 – постоянно развиващ се безплатен онлайн речник на японския език, съдържащ  над 210 000 статии.

Ще се стремим да бъдем като „площад“, така че всички, събрани тук, всички, преминали оттук, да си помислят „Радвам се, че дойдох“. Разчитаме и на вашата подкрепа и доброжелателност.